Bình Thuận Bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gởi tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Bình Thuận về việc đăng ký nhu cầu bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Được biết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 4 địa phương chính thức đăng ký bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 gồm: Phan Thiết, La Gi, Hàm Thuận Nam và huyện đảo Phú Quý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất

Theo: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/ban-phao-hoa-dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-nhieu-dia-phuong-trong-tinh-da-dang-ky-113493.html