Bắc Giang bắn pháo hoa tại 10 điểm dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019

Bắc Giang bắn pháo hoa tại 10 điểm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Trong đó, tại thành phố Bắc Giang tổ chức 02 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại khu Quảng trường 3/2: Thành phố Bắc Giang tổ chức bắn lúc 21h00 (số lượng 60 giàn pháo hoa). Tỉnh tổ chức bắn lúc 24h00 (số lượng 90 giàn pháo hoa), đêm giao thừa.

Tổ chức 08 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm các huyện:

  • Việt Yên (số lượng 90 giàn pháo hoa)
  • Hiệp Hòa
  • Lục Ngạn (số lượng 60 giàn pháo hoa)
  • Lạng Giang
  • Yên Dũng
  • Lục Nam
  • Tân Yên
  • Yên Thế (số lượng 45 giàn pháo hoa).

Nguồn: http://www.bacgiang.gov.vn/